איחוד וחלוקה ליעודי קרקע בהסכמה, יפיע

תוכנית 41 מע/ מק/ 9607/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה ליעודי קרקע בהסכמה, יפיע
מספר: 41 מע/ מק/ 9607/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16873חלק1, 3, 10, 53
16875חלק20, 37-38, 49