איחוד וחלוקה ללא הסכמה במגרשים 372, 371, 341, 335 - סכנין

תוכנית ג/ לג/ 06/ 13/ 10/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ללא הסכמה במגרשים 372, 371, 341, 335 - סכנין
מספר: ג/ לג/ 06/ 13/ 10/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19322חלק230, 392-395, 42932, 196, 198-201, 208, 225-229, 231, 233, 237, 240, 249, 260, 421, 427
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ לג/ 12460/ 06/ 13איחוד וחלוקה מחדש, סחניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/2012תאריך פרסום: 24/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6476. עמוד: 76. שנה עברית: התשעג .
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2012תאריך פרסום: 08/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6457. עמוד: 5718. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012