איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי בחלוקת שטחי הבנייה. רמת ישי.

תוכנית 2/ מע/ מק/ 17896/ 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי בחלוקת שטחי הבנייה. רמת ישי.
מספר: 2/ מע/ מק/ 17896/ 62
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה ללא הסכמה למגרשים, שינוי בהוראות בנייה, העברת זכויות בנייה ממגרש למגרש.

עיקרי ההוראות:
חלוקה ללא הסכמה, שינוי גודל מגרש מינימלי, שינוי בקווי בניין, שינוי במס' יח"ד, העברת זכויות בנייה ממגרש למגרש ללא שינוי בסה"כ זכויות בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק4241
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגנ/ 17896הסדרת תוואי דרכים עקב טעות סופר בתכנית ג/ 8156, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2012תאריך פרסום: 16/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6361. עמוד: 1992. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200201/02/2012