איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בינוי, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 4224/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בינוי, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 4224/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, שינויקווי בנין ושינוי גודל מגרש מינימלי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11179חלק58, 6680-81
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4224אזור תעשיה , רמת ישישינוי
תוכניתג/ 303מתאר רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות18/03/2010תאריך פרסום: 18/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6071. עמוד: 2336. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000407/03/2010