איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בנייה-כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 16835/ 94

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בנייה-כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 16835/ 94
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקת קרקע ללא הסכמת בעלים עפ"י טבלת איזון, ושינוי הוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקת קרקע ללא הסכמת בעלים עפ"י טבלת איזון.
התווית זיקת הנאה למעבר למגרשים.
הסדרת קווי בניה בהתאם לסעיף מבנים קיימים.
הקטנת גודל מגרש מינימלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17397חלק56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 16835הרחבת שטח למגורים ושינוי במערכת הדרכים , כפר כנאכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות17/11/2011תאריך פרסום: 17/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6322. עמוד: 767. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101225/10/2011