איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה ללא הסככת הבעלים הוגדרת רווי בנין לפי סעיף 62א (א)4.1. לחוק

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק7571, 73-74
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/2005תאריך פרסום: 07/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5434. עמוד: 4044. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה ברשומות22/02/2004תאריך פרסום: 22/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5274. עמוד: 1978. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2004. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400131/01/2004