איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קווי בניין במגרשים 285, 284, 282, 275 - סכנין

תוכנית ג/ לג/ 06/ 13/ 10/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קווי בניין במגרשים 285, 284, 282, 275 - סכנין
מספר: ג/ לג/ 06/ 13/ 10/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
שינוי קוי בנין.

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
שינוי קוי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19291חלק89
19322חלק68, 432-434, 45958-60, 65-67, 69-70, 259, 424-425
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ לג/ 12460/ 06/ 13איחוד וחלוקה מחדש, סחניןשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012