איחוד וחלוקה ללא הסכמה, והרחבת דרך, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ללא הסכמה, והרחבת דרך, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת דרך.
הסדרת תוואי דרך קיימת
איחוד וחלוקה ללא הסכמה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק5
17485חלק32
17501חלק34-3583
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/07/2010תאריך פרסום: 01/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6103. עמוד: 3645. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000715/06/2010