איחוד וחלוקה ללא הסכמה, לגטימציה למבנים קיימים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 169/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה
שם: איחוד וחלוקה ללא הסכמה, לגטימציה למבנים קיימים
מספר: 169/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה ללא הסכמה, לגיטימציה למבנים קיימים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18548חלק178-179