איחוד וחלוקה ללא הסכמה, שינוי חלוקת שטחי בנייה ושינוי קווי בניין - סכנין

תוכנית ג/ לג/ 06/ 13/ 10/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ללא הסכמה, שינוי חלוקת שטחי בנייה ושינוי קווי בניין - סכנין
מספר: ג/ לג/ 06/ 13/ 10/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
שינוי חלוקת שטחי בנייה.
שינוי קווי בנין.

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
שינוי חלוקת שטחי בנייה: העברת זכויות בין מגרשים והתאמת גבולות למגרשים( ראה פירוט בטבלת האיזון).
שינוי קווי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19322חלק472-47381-89, 93, 106-108, 259, 425
21117חלק97-99107
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ לג/ 12460/ 06/ 13איחוד וחלוקה מחדש, סחניןשינוי
תוכניתג/ לג/ 12051/ 06/ 14איחוד וחלוקה ללא הסכמה, סחניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/2012תאריך פרסום: 24/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6476. עמוד: 75. שנה עברית: התשעג .
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2012תאריך פרסום: 08/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6457. עמוד: 5718. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012