איחוד וחלוקה ללא הסכמה

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 267/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: איחוד וחלוקה ללא הסכמה
מספר: 267/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה ללא הסכמה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכמאנה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19154חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200805416/12/2008