איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים והצעת דרך משולבת סכנין

תוכנית ג/ 20149

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים והצעת דרך משולבת סכנין
מספר: ג/ 20149
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים והצעת דרך משולבת

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים
הצעת דרך משולבת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
21130חלק39-40185
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/11/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/08/2012
קבלת תכנית26/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201202219/11/2012