איחוד וחלוקה למגרשים 142-137 , אבטליון

תוכנית מש/ מק/ 13278/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה למגרשים 142-137 , אבטליון
מספר: מש/ מק/ 13278/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח ייעודי הקרקע.
ב. שינוי של קווי בניין הקבועים בתוכנית ג/ 13278.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבאבטליון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19348חלק74
19349חלק162
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13278הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/10/2010תאריך פרסום: 28/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6153. עמוד: 839. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה ברשומות26/07/2010תאריך פרסום: 26/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6112. עמוד: 4025. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000830/06/2010