איחוד וחלוקה לצורך מתחם חינוך, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה לצורך מתחם חינוך, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה ליעודי קרקע בהסכמת בעלים
שינוי הוראות בניה
הרחבת דרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16873חלק1, 3, 10, 53
16875חלק20, 37-38, 49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
תוכניתג/ 11953שנוי יעוד משצ"פ למגוריםשינוי
תוכניתג/ 12464הזזת דרךשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/02/2010תאריך פרסום: 22/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6065. עמוד: 1988. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/09/2009תאריך פרסום: 17/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5999. עמוד: 5832. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200901203/11/2009