איחוד וחלוקה לשמ מגרשים, והגדלתשטחים לצרכי ציבור, מעלה צביה

תוכנית מש/ מק/ 11712/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה לשמ מגרשים, והגדלתשטחים לצרכי ציבור, מעלה צביה
מספר: מש/ מק/ 11712/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרשים לפי סעיף 62א(א)1 לחוק
הגדלתשטחים שנקבעו בג/ 11712 לצרכי ציבור למטרות שטח ציבורי פתוח לפי סעיף 62א(א)3 לחוק

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמעלה צביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19252חלק3
19255חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11712מעלה צביה 1999שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/06/2006תאריך פרסום: 07/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5537. עמוד: 3537. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות09/01/2006תאריך פרסום: 09/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5479. עמוד: 1177. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600130/01/2006