איחוד וחלוקה מחדש , שינוי קו בנין, וגודל מגרש מינימלי, ריינה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5507/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש , שינוי קו בנין, וגודל מגרש מינימלי, ריינה
מספר: 6/ מע/ מק/ 5507/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי קו בנין קדמי מ-2 מ' ל-0 מ' באזור מגורים א', למטרות חניה מקורה בלבד. ב.הגדרת מספר יח"ד מותר למגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17525חלק10-11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול אישור ברשומות06/09/2001תאריך פרסום: 06/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5016. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור ברשומות21/06/2001תאריך פרסום: 21/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4995. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות21/11/2000תאריך פרסום: 21/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4934. שנה עברית: התשסא .