איחוד וחלוקה מחדש באמצעות החלפת שטחים

תוכנית חד/ מק/ 1527

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש באמצעות החלפת שטחים
מספר: חד/ מק/ 1527
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש באמצעות החלפת שטחים בין אזור מגורים ומסחר לשצ"פ, לצורך יצירת גישה למגרש פרטי.

עיקרי ההוראות:
- איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים ללא שינוי בשטח כל ייעוד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרהחדרההנשיא ויצמן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10036חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחד/ 765מרכז עסקים ראשי (מ18-)שינוי
תוכניתחד/ 1001שינוי הוראות בניה במרכז חדרה.שינוי
תוכניתחד/ 450/ השינוי הוראות בניה באיזורי מגורים א' ו- ב' וקביעת שטחי שירות למבנים בכל שטח העכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות10/11/2011תאריך פרסום: 10/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6317. עמוד: 482. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר09/11/2011
פרסום להפקדה בעיתונים04/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2011.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201101921/12/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה516909/11/2011