איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.(תיקון גבולות). שינוי מאזור מגורים א לאזור ב

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 2/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.(תיקון גבולות). שינוי מאזור מגורים א לאזור ב
מספר: הצ/ 5/ 1/ 2/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.(תיקון גבולות).
שינוי מאזור מגורים א לאזור מגורים א מיוחד,ציבורי
פתוח,שבילים ודרכים משולבים.
הקמת בתי מגורים ע"פי הבינוי המופיע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק174-176, 251, 254, 25991-93, 141, 177-179, 181, 267
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/01/1991תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1991.
פרסום לאישור ברשומות20/05/1990תאריך פרסום: 20/05/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3768. עמוד: 2840. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/1988תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1988.
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3534. עמוד: 1131. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1987
קבלת תכנית06/06/1986