איחוד וחלוקה מחדש וביטול דרך, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש וביטול דרך, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- איחוד וחלוקה מחדש לפי סעיף 62א1 לחוק
- שינוי בקווי בנין לצורך התאמתם לבניה הקיימת.
- הגדלת שטח מבנה ציבור על מנת להתאימו למצב קיים.
- שינוי בכיסוי קרקע ללא שינוי בסה"כ אחוזים מותרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנא
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/01/2005תאריך פרסום: 09/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5358. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/11/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/12/2003
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2003תאריך פרסום: 27/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5250. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים21/10/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400701/08/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200301230/12/2003