איחוד וחלוקה מחדש והרחבת דרך, בסמת טבעון

תוכנית 10/ מע/ מק/ 6265/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש והרחבת דרך, בסמת טבעון
מספר: 10/ מע/ מק/ 6265/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מוד מסחרי וחברתי במרכז הישוב.
שינוי בקוי הבינן
העתקת השצ"פ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10139חלק199-200
10368חלק117-119, 194191
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6265אחוד תכניות מפורטות בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/2010תאריך פרסום: 18/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6071. עמוד: 2336. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר19/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות02/01/2009תאריך פרסום: 02/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5880. עמוד: 1086. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900112/01/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500530/05/2005