איחוד וחלוקה מחדש ושינוי הוראות בניה, ריינה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5507/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש ושינוי הוראות בניה, ריינה
מספר: 6/ מע/ מק/ 5507/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת תווי דרך מס' 8 לפי מצב קיים ואיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.

עיקרי הוראות התכנית:-
- הסדרת תווי דרךמסק 8 לפי בניניים קיימים ולפי דרך מבוצעת תוך שמירה על רוחב קבוע ואחיד של 8 מטר.
- הסדרת בעלויות בקרקע

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17525חלק10-12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/09/2004תאריך פרסום: 01/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5326. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים05/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות22/02/2004תאריך פרסום: 22/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5274. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים05/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400131/01/2004