איחוד וחלוקה מחדש ושינוי קו בנין, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש ושינוי קו בנין, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתוואי דרך ומתן לגיטימציה לבנין קיים חלוקת הקרקע למגרשים עפ"י נספח החלוקה המצורף והסדרת קווי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17393חלק69
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים29/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2004. עיתון: ידיעות אחרונות.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200201029/10/2002