איחוד וחלוקה מחדש ושינויים בקווי בניין באלון תבור - טוף מרום הגולן

תוכנית יז/ מק/ 12003/ 09

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש ושינויים בקווי בניין באלון תבור - טוף מרום הגולן
מספר: יז/ מק/ 12003/ 09
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת הבינוי לטוף מרום הגולן.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים עפ"י סעיף 62א(א)1.
2. שינוי בקוי בניין כמסומן בתשריט עפ"י סעיף 62א(א)4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17083חלק8, 10-11, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12003מרכז תעשיות "אלון תבור"שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/09/2012תאריך פרסום: 06/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6469. עמוד: 6279. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות28/12/2011תאריך פרסום: 28/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6349. עמוד: 1689. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים09/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012