איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים - סכנין

תוכנית ג/ 20011

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים - סכנין
מספר: ג/ 20011
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת שטחים ללא שיני בשטח יעודי הקרקע בסכנין

עיקרי ההוראות:
החלפת שטחים ללא שיני בשטח יעודי הקרקע בסכנין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19322חלק13, 24-25, 32-33, 37-38, 41-44, 47-48, 55, 57-59, 196-197, 260
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12460תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ג/2שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 64129. עמוד: 4184. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים30/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/04/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/03/2012
החלטה בדיון באישור תכנית26/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2011תאריך פרסום: 12/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6187. עמוד: 2059. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית11/04/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201200126/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה