איחוד וחלוקה מחדש (גמ 1/765). חלוקת השטח למגרשי בניה התווית דרכים חדשות.

תוכנית ממ/ 998

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש (גמ 1/765). חלוקת השטח למגרשי בניה התווית דרכים חדשות.
מספר: ממ/ 998
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש (גמ 1/765). חלוקת השטח למגרשי בניה התווית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות הכל לפי התשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלאסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7826חלק1, 3, 11
7862חלק15-20, 24, 26
7873חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/10/1975תאריך פרסום: 16/10/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2156. שנה עברית: התשלו .