איחוד וחלוקה מחדש - בית יצחק,שער חפר, נחלות 138,145.

תוכנית עח/ מק/ 15/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש - בית יצחק,שער חפר, נחלות 138,145.
מספר: עח/ מק/ 15/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה מחדש בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק בהסכמת בעלי הקרקע, במטרה לשנות את הגבטולות בין חלקה 33 (נחלה 145) ובין חלקה 40 (נחלה 138) בהתאם לפסק דין של בית המשפט מיום 27.11.05, ללא שינוי בשטחי הנחלות.בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א א 1 לחוק.
2. א. שינוי קווי בנין צד נקודתיים בחלקה 33 לבית מגורים קיים - 0.93 מ', 1.17 מ' ו - 1.72 מ', בהתאם למסומן בתשריט.
2.ב שינוי קווי בנין צד "0" עד 0.28 מ' או כמסומן בתשריט לשני מבני השרות הקיימים.
3. שינוי בדבר הוראות בינוי בחלקה 33 בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א 4 , 5 לחוק.
קירות שני מבני השרות הפונים לחלקה 40 יהיו אטומים - ללא חלונות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפר

תיאור המיקום:
נחלותץ 145, 138 בהתאם לתכנית עח/ 15/ 17.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8303חלק33, 40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 15/ 17בית יצחקשינוי
תוכניתעח/ 200/ 21פיתוח יוזמות כלכליות ועסקיות במושבים.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/2010תאריך פרסום: 18/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6126. עמוד: 4492. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2010
פרסום להפקדה ברשומות12/04/2010תאריך פרסום: 12/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6076. עמוד: 2558. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201003228/04/2010