איחוד וחלוקה מחדש - קרית טלסטון.

תוכנית מי/ 232/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש - קרית טלסטון.
מספר: מי/ 232/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםהראלקרית יעריםקרית יערים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29536חלק7-8, 41-47, 68-72, 76, 81, 83, 85-87, 89, 91-92, 94-95, 974, 22, 36, 40, 80, 82
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 232שינוי יעוד חלקה - קרית יערים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/1984תאריך פרסום: 28/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3067. עמוד: 2741. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון באישור תכנית06/03/1984
פרסום להפקדה ברשומות29/12/1983תאריך פרסום: 29/12/1983. מס' ילקוט פרסומים: 3009. עמוד: 1210. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון בהפקדה07/08/1983
קבלת תכנית29/05/1983