איחוד וחלוקה מחדש, בר יוחאי

תוכנית מה/ 0075/ 2000

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש, בר יוחאי
מספר: מה/ 0075/ 2000
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה ללא שינוי בגודל השטח של כל יעוד הקרקע על מנת לרכז שטחים למבני ציבור בנפרד מהשטח המסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילבר יוחאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13679חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 65שכונת בר-יוחאי - מרכז מרוןשינוי