איחוד וחלוקה מחדש, בשטחים למבני ציבור, גבעת אבני

תוכנית גת/ מק/ 8094/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש, בשטחים למבני ציבור, גבעת אבני
מספר: גת/ מק/ 8094/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמה לצורך התאמת השטח למבני ציבור ומגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןגבעת אבני
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15241חלק6-7, 9, 12-14, 19, 21-22, 56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8094קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים, גבעת אבנישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/2011תאריך פרסום: 04/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6276. עמוד: 5873. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה ברשומות31/01/2011תאריך פרסום: 31/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6217. עמוד: 3316. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500131/01/2005