איחוד וחלוקה מחדש, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 6430/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 6430/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים בלי שינוי בשטח הכולל של יעוד כל הקרקע עפ"י סעיף 62א(א)(1).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16873חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6430שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, שינוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2003תאריך פרסום: 07/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5203. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2003תאריך פרסום: 07/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5145. עמוד: 1078. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300831/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300128/01/2003