איחוד וחלוקה מחדש, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 12460/ 06/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש, סחנין
מספר: ג/ לג/ 12460/ 06/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- לבצע איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים כאמצעי להשתתפותצודקת של בעלי הקרקע ביצירת שטחים לצורכי ציבור בתחום התכנית .
- לבצע חלוקת למגרשים לבנייה ולפיתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19231חלק127, 148-150, 153, 156, 170, 267
19291חלק81, 84-85, 89
19321חלק129, 151-152107, 109
19322חלק3, 13-45, 48-49, 54-71, 83-86, 169-174, 184, 187-25847, 72-75, 77, 82, 87, 89, 105, 142, 165, 183, 185-186, 259-260
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12460תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ג/2שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/12/2010
פרסום לאישור ברשומות28/10/2010תאריך פרסום: 28/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6153. עמוד: 837. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר04/08/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות29/10/2006תאריך פרסום: 29/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5594. עמוד: 500. שנה עברית: התשסז .