איחוד וחלוקה מחדש, קביעת קוי בניין לפי קיים.

תוכנית טר/ 1270

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה מחדש, קביעת קוי בניין לפי קיים.
מספר: טר/ 1270
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7781חלק49-50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות14/01/1980תאריך פרסום: 14/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2598. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית14/01/1980
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011