איחוד וחלוקה מחדש, שינוי קו בנין, שינויים בעיצוב הבנין

תוכנית אל/ מק/ 195/ 4/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה מחדש, שינוי קו בנין, שינויים בעיצוב הבנין
מספר: אל/ מק/ 195/ 4/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה מחדש.
2. שינוי קו בנין.
3. שינויים בעיצוב הבניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5755חלק9, 33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 4אלעד רובע B.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2007תאריך פרסום: 31/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5697. עמוד: 3752. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה ברשומות17/11/2005תאריך פרסום: 17/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5458. עמוד: 501. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200505130/10/2005