איחוד וחלוקה מחדש,התוויית שביל,ביטול דרך והמרתה למגורים.

תוכנית טר/ 2001

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה מחדש,התוויית שביל,ביטול דרך והמרתה למגורים.
מספר: טר/ 2001
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש,התוויית שביל,ביטול דרך והמרתה למגורים. שיפור דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7774חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/1982תאריך פרסום: 24/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2829. עמוד: 2353. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה ברשומות05/03/1981תאריך פרסום: 05/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2696. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית05/03/1981