איחוד וחלוקה מחדש.

תוכנית הצ/ מק/ 2/ 1/ 101/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש.
מספר: הצ/ מק/ 2/ 1/ 101/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה.

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה מחדש בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק, ללא הסכמת בעלי הקרקע לצורך רישום המגרשים הכלולים בתחום התכנית בלשכת המקרקעין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםכפר יונהכפר יונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8153חלק28-33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 150מתאר כפר-יונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/02/2008תאריך פרסום: 14/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5776. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות18/07/2007תאריך פרסום: 18/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5692. עמוד: 3570. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703929/07/2007