איחוד וחלוקה שינוי בגובה הבניה, בקוי בנין, במספר יח"ד ובזכויות הבניה-שכ' מורשה

תוכנית 7843

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה שינוי בגובה הבניה, בקוי בנין, במספר יח"ד ובזכויות הבניה-שכ' מורשה
מספר: 7843
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה מחדש בין המגרשים בהסכמה .
הקו הכחול המקוטע בתשריט תכנית מס' 7843 הוא הגבול לאיחוד וחלוקה.
ב. קביעת בינוי עבור תוספות בניה במגרש חדש מס' 1.
ג. שינוי בקווי בנין , במגרש חדש 1 .
ד. קביע מספר יח"ד במגרש חדש 1 ל- 6
ה. קביעת שטחי הבניה במגרש חדש 1 בהיקף של 610 מ"ר עיקריים, ללא שטחי שרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםדניאל, הלני המלכה, נתן הנביא

תיאור המיקום:
שכונת מורשה, שטח בין הרחובות הלני המלכה, דניאל ונתן הנביא,
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30053חלק39, 43-4541
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3319. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים16/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/03/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות09/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1893.
פרסום להפקדה בעיתונים03/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/01/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית13/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/01/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/07/2001
קבלת תכנית14/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200702229/07/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200700817/07/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200701027/03/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200602609/11/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200602006/08/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים28613/12/2005
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - צוות מקצועי מלווה לתכנית מערכת הסעת המונים1327/10/2005
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501509/10/2005
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200500223/01/2005
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200401424/11/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200401316/11/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200300501/04/2003
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200200718/06/2002