איחוד וחלוקה שכונה מערבית מעיליא

תוכנית מנ/ מק/ 2511

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה שכונה מערבית מעיליא
מספר: מנ/ מק/ 2511
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בהתבסס על החלוקה המנחה של תכנית מס' ג/ 16699.
2. קביעת הוראות למתן היתרי בנייה והנחיות לפיתוח ותשתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעיליא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18639חלק13-14, 26-32, 38-40, 434, 9-10, 12, 15, 17-20, 25, 33-37, 41-42, 44, 46, 158-159
18640חלק8, 13-17, 19-21, 31-34, 38, 73
18641חלק62-71, 73-7623-24, 72, 77-80
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות22/02/2012תאריך פרסום: 22/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6383. עמוד: 2839. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012