איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעודי הקרקע, בית ספר כדורי

תוכנית ג/ 18630

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעודי הקרקע, בית ספר כדורי
מספר: ג/ 18630
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע לפי סעיף 62א (א) (1) לחוק התכנון והבניה.
שינוי בקווי הבניין לפי סעיף 62א (א) (4) לחוק התכנון והבניה

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע לפי סעיף 62א (א) (1) לחוק התכנון והבניה.
שינוי בקווי הבניין הקדמי, הצידי והאחורי בשטח למבנים ומוסדות ציבור ובשטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך לפי סעיף 62א (א) (4) לחוק התכנון והבניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכדורי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17223חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6558מרכז ספורט בי"ס כדורישינוי
תוכניתג/ 3791בי"ס חקלאי ע"ש כדורישינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 488. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/08/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/2010
פרסום להפקדה ברשומות28/12/2009תאריך פרסום: 28/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6038. עמוד: 1149. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים18/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית09/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117415/08/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000617/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה