איחוד וחלוקה של שב"צ ושצ"פ ללא שינוי בשטחים

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה של שב"צ ושצ"פ ללא שינוי בשטחים
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של שב"צ ושצ"פ ללא שינוי בשטחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדחוני המעגל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5455חלק37, 43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/09/2004תאריך פרסום: 01/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5326. עמוד: 3894. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200409431/08/2004