איחוד וחלוקה - החלפת שטחים, געתון

תוכנית חא/ מק/ 2010/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה - החלפת שטחים, געתון
מספר: חא/ מק/ 2010/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמה.
- הסדרת 7 מגרשי בניה למגרוים בקיבוץ. תוך החלפת שטחים בין מגורים לשפ"פ, במטרה לאפשר ניצול מיטבי של בניה למגורים במגרשים .
- הגדלתשטחי ציבור עבור חניה ציבורית.

עיקרי ההוראות:
1. החלפת שטחי מגורים בשפ"פ- החלפת שטחים בין אזור מגורים ב' לשפ"פ , המגרשים יועברו למערב הקיבוץ - מגרשים 250 - 255, החלפה בין מגורים לשפ"פ תעשה ללא שינוי בשטחם הכולל, . ישמרו זכויות הבניה ליעוד מגורים עפ"י תכנית ג/ 13402.
2. הגדלת שטחים ציבוריים לצרכי חניה ב- 120 מ"ר ע"ח מגורים ,
3. הסדרת תחומי מגרשים 254 - 251 באופן שיאפשר ניצול מיטבי של העמדת מבנים במגרשים תוך שמירה על קווי בניין.
4. שינוי מיקום מגרש 216 [ מגורים א' מגרש 700 מאושר ] תוך שמירה על זכויות בניה קיימות לפי ג/ 13402.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18329חלק6-7, 15, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13402תכנית מפורטת לאזור מגורי חבריםשינוי
תוכניתג/ 16252הרחבת קיבוץ געתוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/01/2012תאריך פרסום: 16/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6361. עמוד: 1991. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/2011
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2011תאריך פרסום: 28/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6206. עמוד: 2798. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100429/03/2011