איחוד וחלוקה - מושב בקוע

תוכנית מי/ 510/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה - מושב בקוע
מספר: מי/ 510/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי גבול בין המשק 1 -106 ע"י הקטנת חלק משפ"צ
והפיכתו לאזור חקלאי ב'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהבקוע

תיאור המיקום:
ישוב: בקוע
בתחום המועצה האזורית מטה יהודה,
שטח בין קואורדינטות אורך 100 / 137 - 000 / 137
ובין קואורדינטות רוחב 500 / 143 400 / 143
מגרשים 1 ו-106 לפי תב"ע מי / 510 .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4861חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/08/1996תאריך פרסום: 08/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4434. עמוד: 4338. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים11/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1996.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/05/1996
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/1996
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/02/1996
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1996תאריך פרסום: 16/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4371. עמוד: 1198. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 26/12/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/12/1995
החלטה בדיון בהפקדה04/07/1995
קבלת תכנית21/06/1995