איחוד וחלוקה, נחלה 10, שדמות דבורה

תוכנית גת/ מק/ 5907/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה, נחלה 10, שדמות דבורה
מספר: גת/ מק/ 5907/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע ושינויקו בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2010תאריך פרסום: 14/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6096. עמוד: 3310. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000407/03/2010