איחוד וחלוקה, קיבוץ דליה

תוכנית יז/ מק/ 8038/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה, קיבוץ דליה
מספר: יז/ מק/ 8038/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח הספוט שליד ברית השחיה, על מנת לאפשר הקמת מתקנים נוספים.

הרחבת שטח המגורים בהמשך לשטחה קוגירם הקיים, על מנת לאפשר הרמתיחידות מגורים לרבות יחידות להשכרה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידודליה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12351חלק10-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8038קיבוץ דליהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/04/2006תאריך פרסום: 26/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5522. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500730/07/2005