איחוד וחלוקה, שינוי קווי בנין, דיר אל אסד

תוכנית בבכ/ 6778/ 10/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה, שינוי קווי בנין, דיר אל אסד
מספר: בבכ/ 6778/ 10/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה ללא הסכמה , עפ"יטבלאות איוזן .
2. הגדלתשטחי ציבור.
3. שינוי קווי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםדיר אל-אסדדיר אל-אסד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18817חלק25, 42, 49-51, 62, 75-76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 998מתאר דיר אל אסדשינוי
תוכניתג/ 6778שנוי לתקנון תכנית המתארשינוי
תוכניתג/ 3957חלוקת מגרשים לבניה - דיר אל אסדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/03/2011
פרסום להפקדה ברשומות17/11/2010תאריך פרסום: 17/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6161. עמוד: 1137. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100429/03/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201001303/11/2010