איחוד וחלוקה, שינוי קווי בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 02/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה, שינוי קווי בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 02/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין לפי המסומן בתשריט.

עיקרי הוראות התכנית:
א. איחוד וחלוקה בחלקה 53 עפ"י תשריט מצב מוצע עפ"י המצויין בתשריט 53/1/1/, 53/1/2.

ב. הקטנת קווי בנין מכל הצדדים של החלקה הזו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19314חלק5392
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/08/2003תאריך פרסום: 12/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5214. עמוד: 3774. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה ברשומות06/03/2003תאריך פרסום: 06/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5164. עמוד: 1774. שנה עברית: התשסג .