איחוד וחלוקת מגרשים - שכונה 8 - חורה

תוכנית 7/ 03/ 462

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקת מגרשים - שכונה 8 - חורה
מספר: 7/ 03/ 462
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת שטח לבנייני ציבור
ומגרשים באזור מגורים א'
ע"י שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בלעים,
וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורהשכ 8

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100012/5

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400015כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 424שכונה 8 חורהשינוי
תוכנית11/ 02/ 195שכונה 8 - חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/08/2007
קבלת תכנית22/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700813/08/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500314/03/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401315/11/2004