איחוד וחלוקת מחדש לחלקות, כפר קמא

תוכנית גמ/ מק/ 6540/ 231

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקת מחדש לחלקות, כפר קמא
מספר: גמ/ מק/ 6540/ 231
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה מחדש לחלקות 19 - 20 בגוש 15338
ב. יעוד המגרשים לבעלים עפ"י טבלת השטחים בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15338חלק19-20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/02/2012תאריך פרסום: 02/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6370. עמוד: 2373. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות25/03/2000תאריך פרסום: 25/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4865. עמוד: 2986. שנה עברית: התשס .