איחוד וחלקה בהסכה , יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלקה בהסכה , יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16882חלק43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.כפיפות
תוכניתג/ 6082שנוי עוד השטח למגורים -יפיעשינוי
תוכניתג/ 11950שנוי יעוד מחקלאי למגורים ומבנה ציבורפירוט
תוכניתג/ 14102התווית דרך גישה-יפיע:שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801524/11/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800630/03/2008