איחוד וחלקוה בהסכמה ושינוי קו בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ מק/ 9169/ 02/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלקוה בהסכמה ושינוי קו בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ מק/ 9169/ 02/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19280חלק7270-71, 77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי