איחוד וחלקוה בהסכמה, כפר הנשיא

תוכנית גע/ מק/ 084

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלקוה בהסכמה, כפר הנשיא
מספר: גע/ מק/ 084
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה עפ"י סעיף 62א(א)1 בהסכמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןכפר הנשיא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13486חלק3, 7, 11, 13-14, 16, 21
13487כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12087כפר הנשיא - הרחבה קהילתיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2005תאריך פרסום: 30/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5413. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/05/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות30/06/2004תאריך פרסום: 30/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5309. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400630/06/2004